BIOGAZOWNIE
 -  Budowa i rozruch Biogazowni rolniczej Upałty Małe 1 MW
 -  Budowa i rozruch Biogazowni rolniczej Jaromierz 1 MW
 -  Budowa i rozruch Biogazowni rolniczej Czerwonka 0,1 MW
 -  Budowa i rozruch Biogazowni rolniczej Sieńsk 0,4 MW
 -  Dostawa i montaż wyposażenia do Biogazowni Dzierżki 1 MW
 -  Dostawa i montaż wyposażenia do Biogazowni Gorajec 1 MW
 -  Dostawa i montaz wyposazenia do Biogazowni Stary Kornin 1 MW
 -  Budowa i rozruch Biogazowni rolniczej Zawroty 0,5 MW
 

OCZYSZCZALNIE
 -  Budowa układu cyrkulacji wewnętrznej w zbiornikach nitryfikacyjnych na OŚ Białystok
 -  Dostawa i montaż wyposażenia Oczyszczalni Ścieków Brochów
 -  Modernizacja Pompowni Głównej na Oczyszczalni Ścieków Ścinawa


STACJE UZDATNIANIA WODY
 -  Budowa Instalacji Flotacji Ciśnieniowej na SUW Wieliszew


POMPOWNIE I TŁOCZNIE
 -  Dostawa pompowni sieciowych i przydomowych dla sieci kanalizacji w m. Czosnów
 -  Dostawa pompowni sieciowych dla sieci kanalizacji w m. Wolbórz
 -  Dostawa pompowni sieciowych i przydomowych dla sieci kanalizacji w m. Iława
 -  Dostawa pompowni i tłoczni ścieków dla sieci kanalizacji w m. Legionowo

Copyright Nazwa.pl